HABERLER
UFUK2020 Destekleri Yenilendi

Yenilenen Ufuk2020 Destekleri'ni yeni web sitesinde daha etkin ve verimli şekilde inceleyebilirsiniz.

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

Yenilenen Ufuk2020 Destekleri'ni http://www.h2020.org.tr/tr web sitesinde daha etkin ve verimli şekilde inceleyebilir, Avrupa Teknoloji Platform ve Ağları'na üye olarak ilgi alanınızdaki faaliyetleri takip edebilirsiniz. İlgili web sitesinden Açık Çağrılar sekmesinden, başvurabileceğiniz fon mekanizmaları hakkında bilgi aldıktan sonra TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri'ne başvurabilir, böylece projenizin Ufuk2020'deki başarı şansını artırabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,