YÖNETİM KURULU

Üniversite Yönetim Kurulu, üniversitenin idari konularda en üst karar organıdır. Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği bir müdürden oluşur. Rektör yardımcıları ve genel sekreter oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır ve genel sekreter raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme, atama ve disiplin konuları dışındaki toplantılara katılabilir.

Üniversite yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üniversitenin stratejik planını hazırlamak,
b) Üniversitenin performans programını karara bağlamak,
c) Üniversitenin her yıl düzenli olarak eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet faaliyetlerini belirlenen performans ilkelerine göre değerlendiren öz değerlendirme raporunu hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak.
ç) Üniversitenin yatırım programını ve bütçe tasarısını hazırlamak,
d) Bütçe fasılları arasında aktarma yapılmasını karara bağlamak,
e) Üniversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul satın alınmasına, üniversitenin mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine aynî hak tesisine karar vermek,
f) Akademik personelin atanmasını karara bağlamak,
g) Rektörün üniversite yönetimi ile ilgili gündeme aldığı konularda karar almak,
ğ) Fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak.

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri
REKTÖR
Prof.Dr. Tamer YILMAZ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANI 
Prof.Dr. K. Nur BEKİROĞLU

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Halit KESKİN

İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Şükrü ERSOY

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ DEKANI 
Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ

MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. İhsan KAYA

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANI 
Prof.Dr. Turan SAĞER

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA                                                                                                             

 

ÜYELER                                                                                                                                                                                              

Prof.Dr. Ahmet DEMİR                                                                                                                                                           

Prof.Dr. Nurten VARDAR

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER


RAPORTÖR
Ahmet Yüksel KARAHAN

Genel Sekreter