HABERLER
2021-2022 Güz Yarıyılı

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Üniversitemizde 2021-22 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda,

 1. Tüm lisans ve lisansüstü programları ve Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze öğretim yöntemiyle yürütülmesine,
 2. Programların temel özellikleri, fiziksel koşullar ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak derslerin en fazla %40’ının (bu oranın mümkün olduğunca düşük tutulması) uzaktan eğitimle yürütülecek şekilde Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenip düzenlenmesine ve yapılan düzenlemelerin ilgili Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokulları tarafından onaylanmasına,
 3. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), Fransızca Yeterlik (Yazılı ve Sözlü) Sınavı (FYS) ve İngilizce I-II Muafiyet Sınavı’nın yüz yüze yapılmasına,
 4. Salgın şartlarında yüz yüze yapılacak derslerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hazırlıkların yapılmasına (yüz yüze yapılacak derslerin ve ders gruplarının öğrenci sayıları dikkate alınarak planlanmasına) ve gerekli önlemlerin (maske, mesafe, hijyen, havalandırma vb.) alınmasına,
 5. Salgının seyri dikkate alınarak yüz yüze öğretim yöntemiyle yapılacak derslerin içeriğinin ve niteliğinin ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde seyreltilmiş ve/veya gruplamalı öğretim modellerinin kullanılabilmesine; ders sürelerinin kısaltılabilmesine; öğretim elemanları tarafından blok ders yapılmamasına ve dersler arasında dersliklerde gerekli hijyen ve havalandırma koşullarının sağlanmasına,
 6. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron (eş zamanlı) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılmasına,
 7. Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem de yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanmasına; bu kapsamda Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokullar tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasına,
 8. Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, çakışan derslerden birinin uzaktan eğitim yöntemiyle veriliyor olması şartıyla, çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına,
 9. Kronik hastalıkları bulunan öğrencilerimizin durumlarını belgelemeleri şartıyla kayıt dondurma ve benzeri diğer taleplerinin ilgili Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilmesine,
 10. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği derslerin Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden kayıt altına alınmasına ve öğrencilerin bu dersleri tekrar izleyebilmelerine imkân sağlanmasına,
 11. Tüm dönem içi, dönem sonu (final) ve bütünleme sınavlarının (dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmış olsa bile) yüz yüze yapılmasına ve sınavlar sırasında maske, mesafe, hijyen ve havalandırma koşullarının dikkate alınmasına,
 12.  Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi not ağırlığının %60, yarıyıl sonu not ağırlığının %40 olarak uygulanmasına:

a) %60’lık dilim içinde yarıyıl içi not değerlendirmesi için bir (1) vize sınavı yapılmasının zorunlu ve yeterli olmasına (tek bir vize sınavıyla yarıyıl içi notunun belirlenebilmesine),

b) zorunlu vize sınavına ek olarak, başka bir ölçme değerlendirme yöntemine ihtiyaç duyulup duyulmadığına öğretim elemanı tarafından ilgili dersin tasarımı çerçevesinde karar verilmesine,

c) %60’lık dilim içinde, yarıyıl içi not değerlendirmesi için gerekli görüldüğü takdirde zorunlu vize sınavına ek olarak uygulanabilecek ölçme değerlendirme yöntem türünün (ödev, proje, sınav, seminer, sunum, eskiz, rapor vb.) ve ağırlığının öğretim elemanı tarafından belirlenmesine,

 1. Üniversitemize ait yurtlarda maske, mesafe, hijyen ve havalandırma koşullarının sağlanmasına; yurtlarda kalacak öğrencilerimizden ve yurt görevlilerinden aşı programına dahil olup yurtlara girişten en az 15 gün önce ikinci aşısını olanlar dışındakilerden en fazla 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu bir PCR testinin talep edilmesine ve gerekli kontrollerin Yurt Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmesine,
 2. Kampüslere girişlerde zorunlu HES kodu kontrolünün yapılmasına; kampüse girmek istenilen tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşının yaptırılmış olduğunu gösteren aşı kartının veya en fazla 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu bir PCR testinin hazır bulundurulmasının zorunlu olmasına,
 3. Üniversitemize ait tüm alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere salgın süreciyle ilgili tüm önlemlerin YTÜ COVID-19 Bilim Kurulu tarafından oluşturulan Acil Durum Eylem Planı’na göre alınmasına ve herkesin bu plana uymasının zorunlu olmasına,
 4. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama programının Üniversite Yönetimimiz tarafından desteklendiği konusunda tüm akademik/idari personel ve öğrencilerimize duyuruda bulunulmasına,
 5. Salgın sürecinin değişen parametrelerine göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve devletimizin diğer üst makamlarının alacağı bağlayıcı kararlar doğrultusunda yukarıdaki maddelerde yer alan tüm hususların yeniden düzenlenebilmesine

karar verilmiştir.