HABERLER
TÜBİTAK ARDEB 1003 çağrıları

1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldı.

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldı.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06/10/2017 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2017-2 İleri Yazılım Mühendisliği Araç ve Yöntemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BBIL-2017-2 Birlikte Çalışabilirlik

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BGUV-2017-2 Akıllı Sistem ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GNBT-2017-2 Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GOMS-2017-2 Haberleşme Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-MILT-2017-2 İçerik Bilinçli Ağ Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-MNOE-2017-2-1 MEMS/NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-Üstü-Laboratuvar Analiz Sistemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-MNOE-2017-2-2 Ataletsel Ölçüm Birimleri (IMU)

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-VERI-2017-2 Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-DEPO-2017-2 Enerji Depolama Malzemeleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-EVKN-2017-2 Binalar ve Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-EVSA-2017-2 Sanayi Süreçlerinde Enerji Hasatlaması - Termoelektrik Modüller

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-GUNS-2017-2-1 Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-GUNS-2017-2-2 Yeni Nesil Güneş Enerji Sistemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-GDA-GTHU-2017-2 Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-GDA-ISLM-2017-2 Kuru Meyve ve Sebze Üretim Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-MAK-IMLT-2017-2 Nano-İmalat Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-HEAT-2017-2 Araç Dinamiği ve Kontrolü

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-MALZ-2017-2 Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-BMLZ-2017-2 Doku Mühendisliği

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-AILE-2017-2 Çocuk Yetiştirme Tutumları

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EGTM-2017-2 Gerçek Yaşam Temelli Materyaller

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EKBY-2017-2 Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SUA-ARTM-2017-2 Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.