HABERLER
YTÜ Gıda Güvenliği Kümelenmesi

Gıda Güvenliği ve Biyogüvenlik konularında Ar-Ge çalışmaları

GIDA GÜVENLİĞİ, günümüz tüketicisini ve ülkelerin vatandaşlarını korumada önem arz eden stratejik önceliği bulunan öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Özellikle COVID-19 hastalığı nedeniyle ortaya çıkan son gelişmeler GIDA GÜVENLİĞİ’nin önemini daha da artırmış durumdadır. COVID-19 pandemisi nedeniyle gıda tüketimi ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından sağlıklı beslenmenin önemi ortaya çıkarken, diğer taraftan gıdalarla ortaya çıkması muhtemel fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulaşanlardan korunma konusunda da GÜVENLİ GIDA üretimi önem kazanmıştır.

İnsanların yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri ve yaşam kalitelerini iyileştirmeleri için yeterli, dengeli ve güvenli gıda tüketimine ihtiyaçları vardır. GÜVENLİ GIDA; doğru biçimde hazırlandığında fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike içermeyen, sağlık açısından herhangi bir problem oluşturmayan ve besin değerlerini koruyan gıdadır. Nüfus artışı, gelişen teknoloji ve yaşam koşulları, artan üretime ve hazır gıda tüketimine bağlı olarak gıda katkı maddelerinin gereğinden fazla veya bilinçsiz kullanılması, artan salgın hastalıklar (Sıtma, SARS, MERS, COVID-19 vb.) gibi faktörler, gıda güvenliğinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır.

GIDA GÜVENLİĞİNİ etkileyen tehlikeler fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulaşanlar ve üretim sırasındaki bazı hatalı uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan herkesin üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirmesi ile sağlanabilir. GIDA GÜVENLİĞİ ’nde en çok tehlike oluşturan faktörler; patojen mikroorganizmalar (bakteriler, funguslar, parazitler, gıda ve su ile bulaşan virüsler vb.), pestisitler, veteriner ilaç kalıntıları, mikotoksinler, gıdaların işleme sırasında ortaya çıkan akrilamid, ağır metaller, dioksinler ve aşırı dozda kullanılan BHA, BHT, nitrit, nitrat gibi gıda katkı maddeleridir.

COVID-19 pandemisi nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 3 stratejik konunun; gıda güvenliği, biyogüvenlik ve siber güvenlik olarak öne çıktığı görülmektedir. Üniversitemiz hem Gıda Mühendisliği Bölümü ile diğer bölümlerde gıda alanında çalışmaları bulunan akademisyenlerimiz, hem de yürütülen projeler, yapılan yayınlar ve laboratuvar altyapısını açısından; GIDA GÜVENLİĞİ konusunda ülkemizde en güçlü üniversitelerden biri konumundadır. Bu nedenle Sayın Rektörümüzün önerisi doğrultusunda, üniversitemizde de GIDA GÜVENLİĞİ KÜMELENMESİ ve yakın gelecekte bir araştırma merkezi oluşturulması hedeflenmiştir.

YTÜ GIDA GÜVENLİĞİ kümelenmesinin amacı; GIDA GÜVENLİĞİ ve ötesinde biyogüvenlik konularında ülkemizde ihtiyaç duyulan araştırmalar için Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, bu alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak, ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu bilimsel birikimi bir araya getirmek, bu alanda laboratuvar altyapısını kurgulamak ve tüketicileri GIDA GÜVENLİĞİ ile biyogüvenlik konularında bilinçlendirmek gibi önemli hedefleri kapsamaktadır. GIDA GÜVENLİĞİ kapsamında alınacak tedbirler, olası bir gıda güvenliği sorununun oluşmasının önlenmesi ve/veya olası gıda kaynaklı biyogüvenlik sorunlarının önüne geçilmesinde büyük katkı sağlayacaktır.

Bu kümelenme; Gıda Mühendisliği bölümümüzün koordinatörlüğünde, GIDA GÜVENLİĞİ alanında araştırmaları bulunan üniversitemizin diğer akademisyenleri ile bu alanda faaliyet gösteren firmaları yapısında barındıran ve Türkiye’nin en iyi teknoparkı seçilen YTÜ Teknopark’ta yer almaktadır.

 

Kümelenmede görev alan akademik personeller:

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ- Gıda Mühendisliği Bölümü- KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Muhammet ARICI- Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ - Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE- Kimya Bölümü, YTÜ Merkez Laboratuvarı

Prof. Dr. Mesut GÜNER- YTÜ Teknopark Yöneticisi

Doç. Dr. Fatih TÖRNÜK- Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Muhammet Zeki DURAK- Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Enes DERTLİ- Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Salih KARASU- Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer Said TOKER- Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe KARADAĞ- Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi. Görkem ÖZÜLKÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Nur ÇEBİ- Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Ruşen METİN YILDIRIM- Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Not: GIDA GÜVENLİĞİ ile ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080926-4.htm