HABERLER
UZEM-SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi

24 Nisan 2018 Salı günü Başlıyor...

 
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ
 
Eğitim; Lisans ve Yüksek Lisansta okutulmakta olan bilgisayar uygulamalı istatistik eğitimindeki bir çok konuyu kapsamaktadır.
Proje, tez ve araştırma yapmak için gerekli olan bütün istatistik konuları düşünülerek bu müfredat hazırlanmıştır.
 
Yüksek lisans tezi, doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler,
şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar ve istatistik ile veri analizi yapmak isteyenler bu eğitime katılabilir.
 
Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.
 
Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.
 
Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 90 dakika İnternet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı dersler yapılacaktır.
 
Kurs programını incelemek ve kayıt yaptırmak için tıklayınız.