HABERLER
PRIMA 2019 Çağrısı

Değerli Akademisyenlerimiz,

2018 yılında başlayan ve 10 yıl boyunca açılacak ortak araştırma çağrıları kapsamında Akdeniz’deki su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında uluslararası ortak araştırma ve inovasyon projeleri fonlanacaktır.

 PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 bölüme ayrılmaktadır:

  • AB Fonu ile Desteklenen Projeler
  • Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler

AB Fonu ile Desteklenen Proje Başlıkları:

Su Yönetimi

-Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi

Tarım Sistemleri

-Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım

-Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü

Tarım-Gıda Değer Zinciri

-Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler

Nexus (Yatay Kesen) Tema

-Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi

-Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması (CSA)

 1. Aşama Son Başvuru: 28 Şubat 2019

Ulusal Fonlar ile Desteklenen Proje Başlıkları:

Su Yönetimi

-Akdeniz'de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak

-Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi

Tarım Sistemleri

-Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon

-Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi

Tarım-Gıda Değer Zinciri

-Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün sürdürülebilir teknolojiler ve lojistik ile ve optimize edilmiş haşere ve mikrobiyal kontrol ile uzatılması

-İnovasyon ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 26 Şubat 2019

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

(Detaylı bilgi için; Büşra Arvas / Tel: 0 212 383 4143/2016 e-posta: barvas@yildiz.edu.tr)

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcılığı