HABERLER
Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi

Öğrenci Fikir Yarışması

Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın koşulları yaklaşık bir senedir uzaktan eğitimi zorunlu kılmıştır. Yaşanan bu süreç gerek öğrencilerin gerekse de eğitimcilerin insan ilişkilerini ve dolayısıyla mekânı yeniden sorguladığı, değerlendirdiği bir durumu da beraberinde getirmiştir. Eskiden belki de değerini bilmediğimiz ve hayatın içinde sıradan gelen birçok hususun, çok değerli olduğunun daha da farkındayız. Üniversitemizin Davutpaşa Kampüsü’ne farklı bir perspektiften bakmak ve potansiyel temas/iletişim mekânlarını yeniden yorumlamak, belki de bu sıkıntılı sürecin bize hatırlattığı en önemli kazanım.

Büyük bir yaşam ve eğitim alanı olan kampüsümüzün A Girişi ve çevresi, her ne kadar bir geçiş alanı olarak algılansa da ilk karşılaşmanın, buluşmanın, bir arada olmanın mekanıdır. Bu sebeple, halihazırda sadece bir giriş/geçiş işlevi gören bu alan, neden sosyal kullanımın zenginleştiği bir alana dönüşmesin? A Girişi, öğrencilerin her gün rutin olarak hızlı geçmek zorunda olduğu bir nokta olmaktan çıkıp, tanışmanın, iletişimin, ortam üretimin bir altlığına evrilmesin? Karşılaşmanın rastlantısallığı neden alanı sadece bir geçiş olmaktan çıkarmasın? Bir arada üretmenin, tartışmanın, paylaşmanın eğitimin temel amaçlarından bir olduğu düşünüldüğünde, kampüsümüzün girişi için, bu mekânın asıl kullanıcıları olan üniversitemiz öğrencilerinin fikirleri büyük önem taşımaktadır. İki aşamalı olarak düzenlenen bu yarışma aracılığıyla, üniversitemiz öğrencilerinin A Girişi hakkındaki fikir ve önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye, www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.