HABERLER
EuroNanoMed III Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2019, Saat 17.00

Değerli Akademisyenlerimiz,

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası iş birliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:

  • Yenileyici tıp
  • Tanı bilim
  • Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 14 Aralık 2018 tarihinde alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 (17:00:00 CET, Brüksel saatine göre)’dir.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

(Detaylı bilgi için; Büşra Arvas / Tel: 0 212 383 4143/2016 e-posta: barvas@yildiz.edu.tr)

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcılığı